Alles valt of staat met motivatie. Ook als je blogt.

Er is een hoofdstuk in mijn nieuwe boek Beter Bloggen waarin ik bespreek hoe het zit met motivatie. Je kunt nog zoveel talent hebben maar zonder een gezonde dosis motivatie ben je nergens. Als de energie uit je lijf vloeit en je geen kansen en mogelijkheden ziet, ben je verloren. Dus hoe ga je om met motivatie (om te bloggen) en waar haal je dat vandaan?

“Wie zit er nou op mijn verhaal te wachten?”

Het was niet de eerste keer dat ik dit hoorde. Ik vertelde dit ook, maar ook dat deze uitspraak pijn deed aan mijn hart. Het was een beetje alsof iemand zei dat zij niet meetelde. ‘Stel dat je in de kroeg zit en iemand spreekt je aan. ‘Hoe gaat het?’ En je haalt je schouders op en zegt: ‘Ik geloof niet dat je op mijn verhaal zit te wachten. Laat maar zitten’. Natuurlijk is je verhaal belangrijk. Zeker als je een functie bekleedt en namens deze functie verhalen kunt delen. Maar ben je niet gemotiveerd, hou dan maar op.

‘Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value’.
— Albert Einstein.

Motivatie is de motor van je ondernemerschap, van je loopbaan of studieverloop. Talent en natuurlijke interesse telt maar zonder motivatie kun je er vrij weinig mee. Door motivatie werk je hard om je doel te bereiken. Met talent alleen red je het niet. De angst en kramp (ook een hoofdstuk in mijn nieuwe boek) neem je alleen weg door de juiste motivatie bij jezelf te vinden, maar ook door jezelf te zien als de verbinding tussen kennis en kunde en de overdracht naar de leerling; iemand die het moet leren, of iemand die te weinig weet en op de hoogte gebracht moet worden. Je handelt vanuit een terechte functie. Je blog is daar een wezenlijk onderdeel van.

Je raakt gemotiveerd als je vindt dat het doel dat jij voor ogen hebt lastig te behalen is maar met  inspanning en wilskracht is er een (grote) kans dat je dit gaat lukken. Heb je meteen al het idee: ik ga dit niet voor elkaar krijgen, zakt je motivatie (en zelfvertrouwen) meteen in. Er is ook een bepaalde beloning die je voor ogen hebt. Die beloning is voor iedereen weer anders.

Waar doe je het voor?

Een blog schrijft zich niet vanzelf, zeg ik vaak. Je kunt staren naar je scherm, denken dat het onderwerp zomaar uit zichzelf online komt te staan, maar jij en ik weten dat dit alleen kan als je inspanning levert. Daarom vertel ik ook dat bloggen een onderdeel is van je werkzaamheden, zoals je ook inspanning levert om mensen te bellen, mails te beantwoorden, netwerkborrels te bezoeken, je druk bezig bent je fysieke visitekaartjes te ontwerpen en aan acquisitie te doen.

Je blog groeit alleen als je content plaatst. Niet zomaar content, maar content waar je lezers mee bindt. De onderwerpen waarover je blogt zijn dus van belang om een bepaalde groep aan je te binden. En waarom zou jouw verhaal er minder toe doen?

(Sommige teksten van dit blog komen uit mijn nieuwe boek Beter Bloggen.)

Hoe lang doe jij over een blog ?

Al dagen volg ik het nieuws rondom de vluchtelingenstroom. Ik bekijk de beelden op televisie, zie foto’s van schrijnende situaties in de online krant en lees tweets van mensen met allerlei visies en meningen. Sommige meningen shockeren me. Deze mensen zouden namelijk geluk zoeken. Ik moet ervan lachen en schiet in een verontwaardigde verbazing. Nee, je kiest bewust voor ellende en besluit in die ellende te blijven zitten.
Ik zag een video op Facebook langskomen van iemand die achterop een jeep zat en met een draaiende camera mensen filmde langs de zeekust. Ze verroerden zich niet, lagen met hun gezicht naar beneden in het zand met armen langs hun lichaam. Terwijl hij langsreed met die jeep en filmde, hield dit beeld niet op. Ik wil er dolgraag mijn ei over kwijt, wil erover schrijven, wil een punt maken, een schets maken van de tijd maar kan er de juiste woorden niet voor vinden. Vandaag in de Blog Away NL Hangout vroeg iemand hoe lang ik over een blog doe. Soms wel een paar uur, verdeeld over de week, maar het denken begint soms al veel eerder. Zoals nu.

Hoe schrijf ik in hemelsnaam dit blog?

Toen begin jaren dertig een bepaalde groep mensen in de verdrukking kwam, door meningen en visies over deze bevolkingsgroep, voelden deze mensen zich niet bepaald veilig in het land waar zij leefden en besloten hun koffers te pakken. Als ik de Internationale rechten van de mens (en kind) erbij pak, en ook nog de Maslow piramide en mijn eigen huis, tuin en keuken psychologie, kom ik tot een conclusie dat een volwaardig menselijk bestaan valt of staat met veiligheid, onderdak, eten en drinken en kleding. Vooral veiligheid. Stel dat jij al een hele poos het gevoel hebt dat je niet veilig bent. Er zijn dreigingen. Je hebt het gevoel telkens achterom te moeten kijken. Zelfs in je eigen huis ben je niet veilig. Er is weinig eten, je kinderen huilen. Je hebt geen werk meer. Je bent gevangen in je eigen straat, buurt, stad, land. Niemand helpt. Er is je verteld: er is altijd keus. Je blijft zitten waar je zit, je kinderen hebben geen toekomst, of je neemt het risico. Vluchten. Vluchten is geen vakantietrip. Vluchten is je huis en haard verlaten en niet weten of je ooit nog terug kunt. Vluchten is afscheid nemen van je familie, geschiedenis, huis en land. Vluchten is rennen naar het onbekende, niet wetende of het daar uiteindelijk beter zal zijn maar je weet zeker dat je de hel verlaat. Wie wil leven in een hel?

Ik lees momenteel het boek van Roman Krznaric over empathie.

‘Empathie is de kunst je in je verbeelding te plaatsen in de gedachten van andere mensen, daardoor hun gevoelens en standpunten te begrijpen en in je handelen daardoor te laten leiden.’

Ik begrijp dat wetten en regels gemaakt worden om te waarborgen en te reguleren. Deze besluiten moeten zonder al teveel empathie gemaakt worden en zonder al teveel empathie uitgedragen worden. Politici ‘kunnen daar niet zoveel over zeggen’ zeggen ze vaak als er een individuele zaak aan hen wordt voorgelegd. De wetten en de regels staan lijnrecht tegenover empathisch vermogen. Als empathie een rol zou spelen zouden deze mensen huilend naar huis gaan. Zijn ze uitbestuurd.

vluchten
• [erga] trachten te ontkomen aan dreigend gevaar.

Maar je hebt met mensen te maken. Mensen. Vlees, bloed. Tragiek. Ellende. Toekomstperspectief. Groei. Voorbestemming. Oorlog. Onderdrukking. Stigma. Angst. Onveiligheid. Menselijkheid. Vechten. Hoop.
Zonder hoop geen leven. Als er geen hoop is, zoek je hoop. Dat is je houvast anders geef je op en ga je dood.

Vandaag zag ik een foto. Een klein jongetje, jonger dan mijn oppaskinderen, met een rood shirt liggend op zijn buik in het zand. Het water omhelsde hem maar hij voelde niets meer. Hij lag roerloos. Waarschijnlijk met zijn ouders onderweg geweest maar had het eindpunt, de hoop; het leven, niet kunnen halen. Ik mag hopen dat alle mensen die menen via Twitter en andere sociale media, in gesprekken bij de bakker of tijdens het avondeten tegenover elkaar, te moeten uitspreken ‘eigen volk eerst’ even een stap terugdoet en bedenkt dat wij het hier goed hebben.

Hoe lang doe ik over een blog. Soms ben ik binnen een uur klaar en druk ik zonder aarzeling op de publiceerknop. Soms broedt het dagen, soms weken. Ik heb soms de woorden gewoon niet. Soms heb ik de woorden niet eens tijdens het schrijven. Maar de boodschap is belangrijk. Het punt dat ik maken wil, het doel dat behaald moet worden.  Mijn doel met dit blog? Empathie. Probeer jezelf eens in andermans schoenen te zien. Draai het eens om. Wat zie je? Heb jij de woorden? Ik heb ze niet genoeg…