Alle berichten met tags “weekwoord

kijken-pola
Reacties 47

Write On Thursday. #WOT 7.

De Write On Thursday. #WOT. Iedereen kan meedoen, het is een creatieve schrijfopdracht, vrij om te bepalen hoe je dat wilt doen, zoals het bij bloggen hoort en mag kort, lang, in blog, flog- of vlogvorm. Het gaat erom dat je het woord wat elke donderdag gebruikt gaat worden in z’n meest vrije vorm kan uitleggen. Wat vind je ervan, hoe denk je erover, heeft het een metaforische werking, zijn er vergelijkingen, kun je een anekdote terughalen, laat het je dromen of is het vlak en abstract?

Keuze ~ verkiezen van één orgaan of gedragslijn uit meerdere mogelijkheden, overeenkomstig de uitslag van een bepaalde test of gestelde voorwaarde.

De keuze om niets te doen of te zeggen is ook een keuze. De vraag is echter of je kan leven met die keuze. Kun je niet vooruit, voelt het alsof je stilstaat en het verlamt, dan is het misschien een keuze die je gemaakt hebt uit angst en zou de andere richting je over een drempel getrokken hebben waar je niet van wist waar het heen zou gaan. De keus om te blijven staan waar je bent is wel degelijk een bewuste keuze. Het is een paradoxaal iets; het geeft je, hoe dan ook, de veiligheid die je blijkbaar nodig hebt. Het geeft je in ieder geval iets.

De keuze maken om rechtdoor te gaan, rechtsaf of achteruit te rijden zal je altijd iets brengen. Wat het je brengt is wat je blijkbaar diep van binnen wenste. Dat klinkt misschien raar, omdat je geneigd bent soms te denken dat bepaalde keuzes onontkoombaar zijn en gewoon zo zijn, maar ook in die onontkombare kwesties liggen keuzes. Je zwijgt omdat je kiest om te zwijgen. Je trekt je terug omdat je kiest om je terug te trekken en je neemt geen beslissing of hakt geen knoop door omdat je kiest om het niet te doen en dat heeft altijd een reden.

Wat is die reden?

[In mijn boek Opkrabbelen schenk ik aandacht aan keuzes maken, doen en knopen doorhakken. Ook dat je probeert open te staan voor andermans reactie, omdat je niet weet wat de ander denkt en zijn/haar reactie weleens heel anders kan zijn dan je in gedachten bedacht hebt.]

kapstok
Reacties 42

Write On Thursday. #WOT 6.

De Write On Thursday. #WOT. Iedereen kan meedoen, het is een creatieve schrijfopdracht, vrij om te bepalen hoe je dat wilt doen, zoals het bij bloggen hoort en mag kort, lang, in blog, flog- of vlogvorm. Het gaat erom dat je het woord wat elke donderdag gebruikt gaat worden in z’n meest vrije vorm kan uitleggen. Wat vind je ervan, hoe denk je erover, heeft het een metaforische werking, zijn er vergelijkingen, kun je een anekdote terughalen, laat het je dromen of is het vlak en abstract?

Deze keer hebben de cursisten van de cursus schrijven voor social media het nieuwe #WOT woord bedacht:

[zelfstandig naamwoord]• plank of standaard met haken om jassen aan op de hangen

kapstok (zn): aanknopingspunt

Ik hing mijn dag aan de kapstok.
In de hoop dat de volgende ochtend
er wonderwaar een nieuwe, schone dag zou starten
die ik zou aantrekken
als een winterjas;
warm en veilig. …

[Foto gemaakt door Noud.]

how life will be opkrabbelen
Reacties 51

Write On Thursday. #WOT 5

De Write On Thursday. #WOT. Iedereen kan meedoen, het is een creatieve schrijfopdracht, vrij om te bepalen hoe je dat wilt doen, zoals het bij bloggen hoort en mag kort, lang, in blog, flog- of vlogvorm. Het gaat erom dat je het woord wat elke donderdag gebruikt gaat worden in z’n meest vrije vorm kan uitleggen. Wat vind je ervan, hoe denk je erover, heeft het een metaforische werking, zijn er vergelijkingen, kun je een anekdote terughalen, laat het je dromen of is het vlak en abstract?

Verwonderen ~ [regelmatig werkwoord]• ervan opzien omdat je het niet verwacht

Ik kan me soms verwonderen. Over hoe de dagen voortkabbelen of ineens als een golf over me heen zucht.

Ik verwonder me over de situaties waar ik me in bevind zonder erg of doelbewust en hoe loslaten zorgt voor kansen ook al zijn ze soms via een hele omweg naar me toe gekropen. Ik verwonder me over de wensen die ik in me bewaar die ik voor me hou en de wensen die ik hardop roep zodat anderen weten waar ze naar kunnen kijken want vaak heb ik hard geroepen of alleen maar gefluisterd en vindt de wens me via een bekend of onbekend persoon die ervan wist; de zogenaamde bruggenbouwers in deze wereld.

how life will be opkrabbelen

Ik verwonder me over de hartewensen die ik van binnen zo sterk voel dat mijn buik soms pijn doet en de wensen die ik realiseer zo makkelijk en zo vlot dat het einddoel ineens plotseling een afscheid wordt. Soms gaan de dingen des levens zo rap.

Ik verwonder me. Over de onverwachte beelden die ik zie, de geluiden die ik opvang en de mensen die zie, wat ze zeggen of juist niet zeggen maar met hun blik in hun ogen alleen maar antwoorden. Ik verwonder me over wat mensen maken en breken. Ik verwonder me over de manier waarop we opbeuren en neerhalen en ik verwonder me over de roltrap die een grappig gek geluidje maakt dat verdacht veel lijkt op muziek.

Ik verwonder me.

En ik verwonder me over mijn richting en de richting die het me opduwt. Ik verwonder me over mijn eigen sterkte en de balans die ik bij mezelf aanbreng en hoe ik ondanks verwachte of onverwachte mededelingen nuchter mijn wereld in kijk. Ik kan alleen maar leven, realistisch zijn en mijn eigen leven goed in de ogen kijken. Geen fratsen, geen zeepbubbels en geen zweverige prietpraat.

Ik verwonder me over hoe je je eigen leven kunt sturen zolang je zeker weet waar je heen wilt met je idealen, dromen en wensen. Ik verwonder me dat ik, hoe dan ook, het leven leidt wat me gegeven is.

banner200x200
Reacties 47

Write On Thursday. #WOT 4.

De Write On Thursday. #WOT. Iedereen kan meedoen, het is een creatieve schrijfopdracht, vrij om te bepalen hoe je dat wilt doen, zoals het bij bloggen hoort en mag kort, lang, in blog, flog- of vlogvorm. Het gaat erom dat je het woord wat elke donderdag gebruikt gaat worden in z’n meest vrije vorm kan uitleggen. Wat vind je ervan, hoe denk je erover, heeft het een metaforische werking, zijn er vergelijkingen, kun je een anekdote terughalen, laat het je dromen of is het vlak en abstract?

Deze week doet de #WOT mee met de jaarlijkse gedichtendag. Niet dat je nu meteen een gedicht moet schrijven, maar mocht het je lukken of je vindt het een uitdaging, doe vooral mee.
Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen, de dag waarop de poëzie in het zonnetje wordt gezet. Waar je ook gaat, overal kom je gedichten tegen: op school, in de bibliotheek, in winkels, theaters en musea, op het werk of gewoon op straat. Ook kranten, radio, televisie en het internet klinken die dag een stuk poëtischer.

Woord van de gedichtendag én de vierde #WOT is:

Stroom
overvloed, stortvloed, toevloed, uitbarsting, uitstorting, vloed massa, menigte loop, stroming, trek rivier ~ Totale elektrische stroom door de werkspleet van werkstuk naar gereedschapselektrode

Stroom

Als een klas niet stroomt
is de energie bijna verloren
moet je uitdagen, prikkelen en bewegen
om de stroom goed te laten gaan

Wil je leren of vergeten
Wil je groeien of stilstaan
Kun je beter of anders
Kun je de stroom laten bestaan

Als het niet stroomt, sta je stil. ..