Share

Verantwoordelijk.

donderdag 7 mei 20091 ter verantwoording roepen

2 veel verantwoordelijkheid meebrengend

Ik ben verantwoordelijk voor mijzelf en mijn daden.
Ik ben verantwoordelijk voor mijn woorden hardop en via het geschreven blad.
Ik ben verantwoordelijk voor de beslissingen die ik neem en niet neem.
Ik ben verantwoordelijk voor de tijd die ik neem voor naasten die ik liefheb.
Ook voor de keuzes die ik maak impulsief en weloverwogen.

schets


Ik ben niet verantwoordelijk voor het leed dat een ander zichzelf aandoet, ook al is het familie, vriendschap of een toevallige voorbijganger op mijn pad.
Ik ben niet verantwoordelijk voor de gevoelens voor de ander als ik mijn beslissingen neem.

Ik ben altijd over-verantwoordelijk geweest voor andermans leed, verdriet en kwelling.
Ik stop met die scheefgegroeide verantwoordelijkheid.
Je bent je eigen persoon met eigen beslissingen en eigen keuzes. Wat jij ermee doet is jouw verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheid bij de ander laten is een geschenk.
Onthou dat.

Labels: ,


2:59 PM //