Auteur: karin

Tijdsproblemen.

Als je iets niet meer kan of mag en je bent gewend dit vaak te doen of mee te maken, is er gemis. Ik bemerkte dat het geplande museumbezoek (Huis van het Boek) mij enorm deed verheugen. Als je dan weer mag, dan geniet je ook intensiever. Tijdsproblemen kwam ik tegen op de zolder van […]

Filterkoffie.

‘Mag ik een filterkoffie?’ De man van de Kiosk draaide zich langzaam om en keek me zwijgend aan. Zijn dikke wenkbrauwen schoten net zo langzaam omhoog. ‘Beste mevrouw, hoe lang is het geleden dat u hier koffie bestelde?’ ‘Eh..’ Ik dacht na. ‘Geen idee. Een tijdje geleden?’ ‘Een tijdje geleden.’ Hij knikte even. Wij verkopen […]

Voor u en uw medemens.

In de binnenruimte, het winkelcentrum, liepen veelal oudere mensen winkels in en uit. Ze sjokten langs andere mensen, leunden voorover om iets beter te bekijken en deinsden weer terug. Ze praatten met elkaar zonder een mondkapje te dragen waardoor ze met hun hand af en toe hun mond bedekten om een klein, droog kuchje tevoorschijn […]

De waarheid.

In het holst van de nacht, het kan ook vroeg in de ochtend geweest zijn maar het was nog donker, confronteerde zij hem. ‘Vertel nou eens de waarheid!’ Er werd niet op gereageerd, althans, ik kon het niet horen. ‘Waar ben je nou geweest?’ Oei, een echtelijke ruzie. ‘Vertel het mij nou maar. Wat is […]