Life Review.

‘De cursus heeft me meer inzicht in mezelf en mijn handelen gegeven. Het maakt weer even duidelijk waar ik op dit moment sta en hoe ik naar de toekomst kan kijken. Hoe fijn is het om tussentijds op jou terug te kunnen vallen als dat nodig is. Je reageert snel en hebt me goed op weg geholpen. Ik zou het anderen aanraden om door te schrijven naar zichzelf te kijken en zal jouw naam ook zeker noemen’. ~ Sandra B. juni – aug 2017.

‘De opdrachten hebben verrassende invalshoeken!’ Liesbeth S. sept – nov 2017.

‘Ik heb met het schrijven aan jouw opdracht blijkbaar ‘iets’ in beweging gezet!’ Sonja B. (cursist jan-mrt 2018)

Dit is een cursus schrijven zoals geoefend wordt bij een autobiografische schrijfoefening.

Heb je vragen, mail mij dan via dit contactformulier.

Life Review / Verhalende therapie / Autobiografisch schrijven

Het is verhelderend om meer te weten te komen over jezelf doordat je je eigen persoonlijke verhaal op kunt schrijven. Door een verhaal te schrijven, ingegeven door een specifieke schrijfopdracht, kun je erachter komen wat je tegenhoudt, wat je wensen zijn, waar je over twijfelt en wat je kunt veranderen. De schrijfcursus duurt maximaal twee maanden met drie (soms vier) schrijfopdrachten op maat en huiswerk. Je kunt een dagboek gebruiken, blog of op een andere manier van schrijven. Doel van de schrijfcursus is autobiografische tekstoefeningen toepassen die inzichten geven.

Door verhalen te vertellen reflecteren we op ons leven. Deze verhalen zijn van invloed op ons denken en voelen.

Door verhalen op te schrijven krijg je inzichten. Je geeft inzicht in je persoonlijkheid en levenshouding. Het vertellen van verhalen heeft een helende werking. De gesprekspartner; de cursusbegeleider, helpt deze verhalen inzichtelijk te maken en zo volledig mogelijk. Daaruit kan de deelnemer nieuwe betekenis ten aanzien van zichzelf ontwikkelen. Dat heet herdefiniëring van het zelfbeeld en identiteit.

Door het verhaal op te schrijven kun je zelf teruglezen wat je bezighoudt. Je kunt zelf leren regie te pakken en aandacht te geven aan negatieve aspecten en leren positief te bekijken. Je kunt de verhalen gebruiken om te ordenen, te structureren en te begrijpen. Er wordt gebruik gemaakt van de oplossingsgerichte therapie methode.

Mijn taak is om de deelnemer te ondersteunen en te begeleiden in de persoonlijke wijze waarop de deelnemer zin geeft aan zijn verhaal. Ik leer je hoe je zelf je verhaal schrijft en inzicht krijgt. Je vertelt namelijk telkens het verhaal over wie je bent. Dat heet in de psychologie autobiografisch bewustzijn. Zo ben je bewust van jezelf en een situatie. Het helpt om grenzen te stellen, ruimte te creëren voor eigen wensen en voorkeuren en om aan anderen te vertellen wie je bent. Dit is heel belangrijk om relaties aan te gaan met anderen. Het is tevens belangrijk voor het geweten. Als we in ons eigen verhaal eerlijk kijken naar ons zelf ervaren we schuldgevoel, spijt, verdriet en andere emoties die ons bewust maken hoe we omgaan met anderen en met ons zelf. Als er geen compassie is, geen empathie (het vermogen ons in te leven in een ander) zullen we disconnectie voelen. Dat heeft een negatief effect op relaties. Als we geen compassie met ons zelf voelen ook.

In de verhalende therapie zijn er diverse verhalen om te schrijven:

Wensverhaal (In een ideale situatie, hoe zou het dan zijn, hoe zou jij dan zijn?)
Gedenkverhaal (Stilstaan en/of verwerken van onverwerkte gebeurtenissen)
Levensverhaal (Van jeugd naar nu)
Verkenningsverhaal ( gaten opvullen in onduidelijke situaties)
Scenario’s (Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Wat zou er kunnen gebeuren?)
Herschreven verhaal (Negatieve gedachten omzetten naar positieve gedachten)
Protestverhaal (Alles laten opschrijven wat dwarszit)
Onuitgesproken verhaal (Taboe, schaamte)

Het is niet alleen prettig om je verhaal op te schrijven om inzichten te krijgen over jezelf, het is ook fijn om het uit je hoofd te zetten en op papier/computer. Het helpt om je gedachten en verhalen die vast blijven zitten in je denken over te brengen op schrift. Dan is er een nieuwe manier ontstaan om te verwerken en zelfs af te sluiten.

Mijn werkmethode is als volgt:
– Ik kijk je ingevulde vragenlijst na en vraag om een kort telefonisch gesprek als iets niet helder is of we starten meteen met de eerste schrijfopdracht.
– Ik help je met alle vragen die je hebt omtrent de schrijfopdracht
– Ik kijk je schrijfopdracht na en vul aan, adviseer je in het schrijven en bespreek het
– We schrijven minimaal drie opdrachten, soms vier.
– Aan het eind heb je hopelijk een afgerond geheel met vragen die beantwoord zijn, inzichten die je gekregen hebt of aanknopingspunten
– De hele schrijfcursus duurt maximaal twee maanden.
– Er wordt gewerkt volgens de oplossingsgerichte therapie methode
– De schrijfopdrachten die ik je geef komen voort uit je eigen vragenlijst. De schrijfcursus is speels, creatief, inhoudelijk, heeft diepgang en is leerzaam.

Ook belangrijk:

– Indien Life Review door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen wordt in overleg een andere periode besproken of wordt in het uiterste geval teruggave van cursusgeld gevorderd.
– Life Review is verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de cursist waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

De eerste schrijfcursus werd gevolgd door vier deelnemers in september tot en met november 2017. Cursisten van januari en maart 2018 zijn klaar. Cursus september 2018 is afgerond. Meer informatie over 2019 volgt.